ACB Luftbrytere

Vi fører Terasaki sine luftbrytere.

Alle modeller har en kortslutningsstyrke lik bruddkapasiteten Ics. Dette garanterer selektivitet uten ytterligere beregninger, da det gir en tidsforsinket kortslutningsbeskyttelse på den underliggende beskyttelsen, selv ved maksimal kortslutningsstrøm.

Brosjyre: TemPower2-acb-brosjyre.pdf
Katalog: Produktkatalog-ACB.pdf