Produkter for industri, offshore, installatører og skipsbyggere

Effektbrytere

MCCB Breaker

Vi har fått nye brytere fra Terasaki.

Vår nye serie med TemBreake2 har nå blitt enda mer kompakt.

Alt Ekstrautstyr (UVT, SHT, AUX, Alarm) kan nå plugges på fra front av effektbryterne.

Større utvalg i bryterstørrelser, både i Elektroniske og terma-elektromagnetiske.

Muligheter for høyere kortsluttningsnivå.

Se mer informasjon i vår katalog på forirge side