Produkter for industri, offshore, installatører og skipsbyggere

Våre produkter

Våre produkter

Vi fører produkter fra forskjellige forhandlere. Du kan velge fra menyen til venstre. Under er en oversikt over hvilke produkter som føres av de forskjellige.

Teige Electro:    Automatskap og boliginstallasjonskap. Utvendige målerskap
Helkama:           Skipskabel: Kraftkabel, Instrumenteringskabel, Field bus kabel og Optical fibre

Trafotek:            Transformere for skip

Terasaki:            Effektbrytere, MCCB og RCCB, Automatsikringer og jordfeilbrytere

Digitronic:         Jordfeilrelé, jordfeilsentraler, varslings-/alarmpanel for bolig. Anlegg, bygg og industri-                         og offshoremarkedet.
Trafox:              Jordfeilovervåking med kontenuerlig visning.
Albright:            DC kontaktorer. Batteri brytere.