Produkter for industri, offshore, installatører og skipsbyggere

Kontakt

Hvordan kontakte oss

Kontor:
Tlf 55 11 45 60
Faks 55 11 45 61
Epost mail@teige-electro.no

Besøksadresse:
Lønningsflaten 35, 5258 Blomsterdalen.

Postadresse:
Postboks 158, Blomsterdalen
5868 Bergen

Kontaktpersoner:

Eier og daglig leder:
Øyvind Teige
Epost oyvind@teige-electro.no
Dir.tlf. 55 11 45 70
Mobil 90 13 54 13

Sekretær/ ordrebehandler:
Mona Skjelvik
Epost mona@teige-electro.no
Tlf. 55 11 45 60